Abortus in Nederland

De wet afbreking zwangerschap die abortus onder omstandigheden legaliseert is op 1 november 1984 in werking getreden. In de periode van het eerste kabinet van premier van Agt werd een wetsontwerp van de Ruiter (CDA) en Ginjaar (VVD) in de tweede kamer op 18 december 1980 met de kleinst mogelijke meerderheid goedgekeurd. In april 1981 werd het ook door de eerste kamer met een nipte meerderheid aangenomen. De wet afbreking zwangerschap (WAFZ) van 1 mei 1981 trad door middel van het besluit afbreking zwangerschap van 17 mei 1984 in werking op 1 november 1984. Per jaar worden in Nederland dus 28.000 kinderen vermoord. Er zijn nu dus in totaal al 840.000 weerloze kinderen vermoord in de moederschoot. Zij hadden geen keuze, er werd voor hen gekozen.