Door gebed

Bound4LIFE Nederland is een gebedsbeweging. Wij geloven als stichting dat gebed de sleutel is voor het einde van abortus in Nederland. In de Bijbel roept God Zijn kinderen om Hem dag en nacht aan te roepen, en Hem te vragen in te grijpen in een land. Bidden kan op diverse manieren. Onderstaand een aantal mogelijkheden.

Individueel gebed:

In je dagelijkse omgang met God kan je een gedeelte inplannen om voorbede te doen voor het leven in Nederland. Bound4LIFE Nederland heeft een kort gebed wat hiervoor uitstekend geschikt is: ‘Heere Jezus, ik bid Uw bloed uit over mijn zonden en de zonden van Nederland. Vader God, stop abortus en zendt opwekking naar Nederland’ Dit gebed is tevens verbonden aan het dragen van de LIFE band, zie elders op deze website. We moedigen je aan om dagelijks dit gebed te bidden!

Gezamenlijk gebed:

Organiseer een gebedsuur, om te beginnen 1 keer per maand, in uw kerkelijke gemeente, jeugdgroep of uw kring. Focus hierbij op het thema leven&einde van abortus. Waar twee of drie bijeen zijn in de Naam van de Heer zal Hij in het midden zijn. Bound4LIFE Nederland kan uw groep helpen, door de eerste keer aanwezig te zijn en het gebedsuur te leiden!

Wees aanwezig bij een ‘Silent siege